Proteomica şi metabolomica în diagnosticul şi scorificarea calcificărilor vasculare din boala renală cronică
 
 
 

Aplicatia RENART

documente private

Despre proiect

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Program: Parteneriate- Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Domeniu: Sănătate

Coordonator: Institutul Clinic Fundeni

Contract nr. 93/2012

Perioada: august 2012 - decembrie 2016

Buget finanţare: 3.000.000 lei

Buget cofinanţare: 250.000 lei

 

Parteneri

COORDONATOR - Institutul Clinic Fundeni (ICF)

Centrul de Medicină Internă și Nefrologie din Institutul Clinic Fundeni are o veche tradiție în domeniul Nefrologiei, încă de la începutul anilor `60. Până în prezent, colectivul Centrului de Medicină Internă și Nefrologie Fundeni a fost implicat în peste 50 de studii multicentrice internaționale și a fost coordonator sau partener în 20 de proiecte de cercetare naționale. Activitățile majore în domeniul nefrologiei includ afectarea cardiovasculară în bolile de rinichi, prevenirea progresiei către insuficiența renală cronică, rinichiul ca organ țintă în boli imunologice, terapii de epurare extracorporeală și transplantul renal. Cordonatorul de proiect este implicat în managementul de proiect, elaborarea metodologiei de cercetare și a protocolului de studiu, construcția bazei de date și a paginii web, recrutarea și evaluarea pacienților. De asemenea, va contribui la dezvoltarea și testarea scorului ArterioTest, va organiza un atelier de lucru pentru transferul de tehnologie și va asigura diseminarea rezultatelor proiectului, precum și rapoartele financiare și științifice ale proiectului.

http://icfundeni.ro

PARTENER 1 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" (INCDVB)

Activitatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babes" este axată pe cercetarea integrată în patologia umană în scopul dezvoltării unor instrumente de diagnostic inovatoare și strategii de tratament personalizate, pe cercetarea în domeniul biologiei țesutului conjunctiv. Rezultatele cercetării fundamentale în medicină celulară și moleculară sunt aplicate în Centrul nostru de Diagnostic și apoi în clinici partenere. Institutul a participat la mai multe proiecte internaționale, colaborări bilaterale cu Grecia, Italia, Franța, China, proiectele finanțate prin Fondurile Structurale Europene 2007-2013, mai multe grupuri de cercetare alăturat rețele internaționale de cercetare, cum ar fi costurile și EuroGentTest. Partenerul 1 este implicat în acest proiect prin analiza de biomarkeri, care se efectuează în Laboratorul Biochimie-Proteomică, tehnologia disponibilă în aceste laboratoare de excelență și expertiza echipei permițând studii complexe, interdisciplinare.

www.ivb.ro

PARTENERUL 2 - Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. CC Iliescu " (IUBCV)

Departamentul de Cardiologie din Institutul de Urgență de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. CC Iliescu " (IUBCV) a fost implicat în importante studii multicentrice internaționale și a fost coordonator sau partener în numeroase proiecte de cercetare naționale. Partenerul 2 este implicat în elaborarea protocolului de lucru și evaluările ecografice cardiace și vasculare, colectarea datelor, analiza statistică, formularea rezultatelor finale și concluziilor proiectului. Echipa de cercetare are o experiență vastă în conducerea studiilor în domeniul ecografiei cardiace și vasculare, publicând un număr mare de articole în acest domeniu.

www.cardioiliescu.ro

PARTENERUL 3 - SC Institutul pentru Tehnică de Calcul SA ( ITC)

Principalele domenii de interes ale acestei instituții sunt: Sistemul integrat de comunicare ITCNet, acces la Internet, rețele virtuale private Web Design, Web Hosting, serviciile de voce internaționale, soluții GIS bazate pe soluții dezvoltate de ITC sau pe produse software ESRI, dezvoltare de software la cerințele clientului. Oamenii noștri au o experiență considerabilă în domenii cum ar fi: limbaje de programare, de operare, baze de date, analiza de sistem, modelarea si proiectarea de sisteme în timp real cu ajutorul limbajului UML si instrumentelor Rational XDE, tehnologii de instalare: ISMP (Install Shield multi-platformă ). În cadrul proiectului Renart, ITC proiectează și dezvoltă aplicații software RENART, participă la identificarea cerințelor utilizatorului, la testarea finală și validarea instrumentelor informatice de evaluare, precum și a aplicației software bazate pe modele grupate furnizate de partenerii din consorțiu.

www.itc.ro