Proteomica şi metabolomica în diagnosticul şi scorificarea calcificărilor vasculare din boala renală cronică
 
 
 

Aplicatia RENART

documente private

Despre proiect

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Program: Parteneriate- Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Domeniu: Sănătate

Coordonator: Institutul Clinic Fundeni

Contract nr. 93/2012

Perioada: august 2012 - decembrie 2016

Buget finanţare: 3.000.000 lei

Buget cofinanţare: 250.000 lei

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului RENART este de a evalua noi biomarkeri ai calcificărilor vasculare în boala renală cronică pornind de la cercetări bazate pe proteomică, biologie moleculară și celulară. De asemenea, proiectul RENART urmărește dezvoltarea unui scor asistat de calculator pentru calcificările vasculare folosind o abordare complexă, cu consecințe asupra prognosticului și strategiilor terapeutice intervenționale la pacienții cu boală renală cronică.

Obiectivele specifice

  • Analiza de biomarkeri pentru calcificări arteriale la pacienți cu boală renală cronică, pornind de la cercetări bazate pe proteomică, biologie moleculară și celulară.
  • Analiza asocierilor dintre diferiți biomarkeri și severitatea calcificărilor arteriale la nivelul intimei și mediei în boala renală cronică.
  • Elaborarea unui model matematic pentru scorificarea calcificărilor vasculare.T
  • Dezvoltarea unui scor asistat de calculator pentru evaluarea calcificărilor vasculare în boala renală cronică - ArterioTest.
  • Elaborarea unui Manual de Operare, transferul protocoalelor și tehnologiilor către ITC și utilizatorii din clinici prin organizarea de ateliere de lucru și conferințe tematice.
  • Crearea unei rețele de excelență contectate la grupurile de studiu naționale și internaționale pe tema os-cord-rinichi, susținute prin comunicări științifice, publicații, organizarea de de ateliere de lucru și congrese.
  • Dezvoltarea unui website care să faciliteze comunicarea între centrele participante și să contribuie la diseminarea rezultatelor proiectului.